Rádi poskytneme bližší informace vč. ukázek projektů.
Pokud máte zájem o bližší informace, budeme se Vám věnovat.
ČR: tel. 775 984 399
Email: jaroslav.duspiva@access-cz.com
 SR: tel. +421 911 138 777
Email: radovan.ocsovay@accessassessment.com

tlacitko

Proces talent managementu

Tento proces dobře navazuje na další HR procesy, zvláště Řízení výkonu a Vzdělávání a rozvoj a pomáhá strategicky uvažovat o zaměstnancích, jejich potenciálu pro další kariérní posuny, minimalizuje dopady ev. odchodu klíčových zaměstnanců, zavádí budování sítě nástupců na klíčové pozice společnosti atd., vyhodnocuje HR ukazatele a pomáhá aktivně ovlivňovat dění ve společnosti, tedy strategicky řídit lidské zdroje, spíše než pouze reagovat na nastalé situace.

Stručný návrh postupu:

  • Analýza současného stavu, co se v této oblasti kdy dělalo, jakým způsobem atd.
  • Návrh strategie a procesu Talent managementu – podrobný popis jednotlivých kroků procesu, definování účastníků procesu a rolí všech zúčastněných.
  • Konzultace navrženého procesu s vybranými pracovníky společnosti – doplnění, úpravy, ev. zjištění možných problémových kroků atd.
  • Vyladění procesu – výstupem je grafický návrh procesu, účastníků, jejich rolí a podpůrné dokumentace (formuláře atd.)
  • Implementace procesu do praxe – workshopy se zaměstnanci, kteří budou účastníky procesu, vysvětlení jejich rolí a důležitosti procesu pro dosahování jejich pracovních výsledků. Možnost finální úpravy dle komentářů. Nacvičení kritických aktivit.
  • Organizace a podpora při kariérových diskusích vedoucích pracovníků s podřízenými.
  • Kalibrace dat získaných z kariérových diskusí.
  • Zpracování People Balance sheetu (analýzy lidského kapitálu) – zahrnuje analýzu kvantitativních i kvalitativních dat získaných v navrženém procesu, jejich zpracování, vyvození závěrů a návrhu opatření.
  • V procesu moderního Talent managementu se používá také psychodiagnostika, osobnostní dotazníky, výkonnostní testy, 360st. zpětná vazba. Zde doporučíme jednotlivé nástroje a kdy a jak je používat. Můžeme nabídnout vysoce kvalitní zahraniční psychodiagnostické nástroje, které jsme sami adaptovali na české/slovenské podmínky – viz Osobnostní dotazníky, Testy.

Aktuality

Dá se zrušit proces hodnocení výkonu?

V poslední době občas narazíme na to, že některá společnost zrušila proces hodnocení výkonu...

Více informací

Jak nepřijít o kvalifikované zaměstance?

Nedávno jsem při cestě ze zahraničí seděl v letadle vedle dvou Angličanů. Ne, že bych měl ve zvyku poslouchat cizí rozhovory, ale znáte to, místa v letadle v ekonomické třídě...

Více informací

Návod na přísun kvalitních kandidátů

Určitě jste už mnohokrát slyšeli, že vyspělé společnosti často používají v HR oblasti metody moderního marketingu. Rád bych níže uvedl návod, jak tyto metody...

Více informací