Rádi poskytneme bližší informace vč. ukázek projektů.
Pokud máte zájem o bližší informace, budeme se Vám věnovat.
ČR: tel. 775 984 399
Email: jaroslav.duspiva@access-cz.com
 SR: tel. +421 911 138 777
Email: radovan.ocsovay@accessassessment.com

tlacitko

Development Centrum

Rozviňte potenciál vašich zaměstnanců. Pomůžeme vám realizovat profesionální Development Centrum, díky kterému perfektně rozklíčujete vaše zaměstnance. Poznáte jejich slabé i silné stránky, zkrátka zjistíte o nich vše, co potřebujete pro jejich pracovní a kariérní rozvoj. Posuňte vpřed vaše zaměstnance i vaši firmu.

Proč realizovat Development Centrum ve spolupráci s námi?

 • V ČR jsme jedničkou v rozsahu, hloubce a kvalitě informací o testovaných zaměstnancích - více o nás.
 • Používáme metodiku světově uznávané společnosti CEB SHL. Jsme jejich hrdým a certifikovaným partnerem.
 • S vytvářením a realizací DC máme mnohaleté zkušenosti - reference.

Cíl Development Centra

Cílem DC je vytvořit takové prostředí, které co nejrealističtěji modeluje typické pracovní situace, se kterými se hodnocený/á u klienta setkává a umožní posoudit výkon a potenciál hodnocené/ho na současné nebo aspirativní pracovní pozici, jakož i identifikovat jeho/její silné stránky a oblasti pro další rozvoj.

Důležitým východiskem je, aby měl/a hodnocený/á možnost projevit úroveň pozorovaných kompetencí nejen v jedné, ale ideálně ve vícero modelových situacích nebo metodách hodnocení. Jen tak je možno posoudit, zda se hodnocená kompetence u posuzovaného jednotlivce projevuje konzistentně.

Kontaktujte nás

 

S Development Centrem jsme pomáhali v těchto společnostech

Electroworld s.r.o.

  Společnost Access Assessment pro nás realizovala řadu Development Center pro naše obchodní a finanční pracovníky. Ocenili jsme maximální snahu připravit DC tak, aby přesně odpovídala...

Více informací

Ferrero

  Se společností Access Assessment jsme realizovali DC pro 16 Key Account manažerů. Na spolupráci jsem si velmi cenila kvalitní metodiku hodnocení vč. promyšlených modelových situací a...

Více informací

AIMTEC

  Společnost Access Assessment pro nás realizovala několik DC pro naše projektové manažery a seniorní obchodníky. Spolupráce s touto společností byla na velmi profesionální úrovni a to jak...

Více informací
 

Realizace Development Centra v 11 bodech

Pro představu popíšeme, jak probíhá realizace DC:

 1. Vyjasnění cíle projektu a cíle samotného DC. Důkladné prodiskutování současné situace účastníků, jejich výkonnosti a relevantních aspektů, které mají vliv na jejich práci. Ujasnění požadavků na jejich pracovní pozici, ať už současnou nebo tu, na kterou aspirují (dle cílů projektu a DC).
 2. Výběr členů realizačního projektového týmu složeného z externích hodnotitelů a za klienta z HR koordinátorů.
 3. Zadefinování kritických kompetencí pro posuzované pozice (job profilling), sjednocení chápání pojmů „talent“, „potenciál“ apod.
 4. Doladění kompetenčního modelu pro hodnocení, definitivní výběr modelových situací a hodnotících technik, zpracování hodnotících formulářů, příručky k hodnocení, výcviku hodnotitelů a časového plánu realizace DC.
 5. Výběr a vyškolení interních pozorovatelů v kompetenčním modelu, technikách pozorování a hodnocení podle modelu O-R-C-E. (Observe, Record, Classify, Evaluate). Samotný proces hodnocení se řídí CEB SHL standardy: ORCE = Observe, Record, Classify, Evaluate.
 6. Technicko-organizační zabezpečení DC (zajištění prostor a pod.).
 7. Realizace DC a on-line psychodiagnostických nástrojů 
  • přivítání účastníků,
  • představení programu,
  • prohlášení o zpracování osobních údajů,
  • zadání cvičení na přípravu,
  • realizace cvičení,
  • pozorování a zapisování chování,
  • společné vyhodnocení všech pozorovatelů ihned po cvičení v souladu s metodikou ORCE,
  • realizace integračního workshopu hodnotitelů = rozbor výsledků,
  • kontrola hodnotících známek a dohoda o dalším postupu.
 8. Vyhodnocení a zpracování výstupních zpráv.
 9. Zaslání výsledných zpráv hodnotících každého účastníka klientovi.
 10. Zaslání písemné zpětné vazby účastníkům pro prostudování a absolvování osobní cca 1 hodinové konzultace s cílem předání zpětné vazby a dohodě na individuálním rozvojovém plánu účastníka v kontextu situace ve společnosti, týmu, jejich kariérních ambicí atd.
 11. Zpracování souhrnných výstupů z realizovaných DC pro vedení společnosti (má smysl jen při větších skupinách hodnocených pro vzájemné porovnání) a detailní rozbor výkonu a potenciálu jednotlivých účastníků, individuálních a hromadných rozvojových potřeb, porovnání výsledků s oborovým benchmarkem, ev. poskytnutí dodatečných konzultací a doporučení v kontextu situace daného týmu nebo společnosti, ev. doporučení v relevantních HR procesech.

Kontaktujte nás

Na požádání vám rádi poskytneme bližší informace vč. ukázek projektů.

Rozdíly mezi Development Centrem a Assessment Centrem

Pro Development Centrum je specifické následující:

 • Hodnoceni jsou výhradně interní zaměstnanci klienta.
 • Skupina zpravidla čítá menší počet hodnocených (4-5) v porovnání s AC (5-6) tak, aby bylo možno podrobněji hodnotit jednotlivce a jejich kompetence.
 • Zpravidla se používá větší počet modelových situací, ve kterých hodnocení mohou projevit posuzované kompetence (každá kompetence by se měla ideálně posuzovat aspoň 2-3 odlišnými cvičeními/technikami).
 • Výstupy hodnocení se zaměřují především na doporučení k posílení silných a zlepšování slabších stránek, s konkrétními návrhy metod rozvoje.
 • Doporučení z výstupní zprávy jsou v písemné přepracované podobě poskytnuty nejen klientovi, ale i hodnoceným.
 • Každý hodnocený dostává po DC důkladnou ústní zpětnou vazbu a stanovuje si individuální akční rozvojový plán a odsouhlasuje jej spolu s nadřízeným.
 • Development Centrum se doporučuje po určitém čase (1-2 roky) opakovat za použití paralelních verzí modelových situací nebo hodnotících metod avšak se zaměřením na stejné kompetence, aby bylo možno u hodnocených posuzovat dosažený pokrok.

Používané nástroje při DC:

 • AccessDC – příprava a realizace vlastního Development Centra
 • Osobností dotazník Dimensions
 • Výkonnostní testy Elements

Více o používaných nástrojích během Development Centra

Aktuality

Dá se zrušit proces hodnocení výkonu?

V poslední době občas narazíme na to, že některá společnost zrušila proces hodnocení výkonu...

Více informací

Jak nepřijít o kvalifikované zaměstance?

Nedávno jsem při cestě ze zahraničí seděl v letadle vedle dvou Angličanů. Ne, že bych měl ve zvyku poslouchat cizí rozhovory, ale znáte to, místa v letadle v ekonomické třídě...

Více informací

Návod na přísun kvalitních kandidátů

Určitě jste už mnohokrát slyšeli, že vyspělé společnosti často používají v HR oblasti metody moderního marketingu. Rád bych níže uvedl návod, jak tyto metody...

Více informací