Rádi poskytneme bližší informace vč. ukázek projektů.
Pokud máte zájem o bližší informace, budeme se Vám věnovat.
ČR: tel. 775 984 399
Email: jaroslav.duspiva@access-cz.com
 SR: tel. +421 911 138 777
Email: radovan.ocsovay@accessassessment.com

tlacitko

Assessment Centrum

Pomáháme firmám realizovat vysoce kvalitní Assessment Centra, která dokonale rozklíčují kandidáty na pracovní pozice. Jako personalista či liniový manažer získáte cenné rozhodovací informace, díky kterým vyberete ty nejlepší zaměstnance.

Proč realizovat Assessment Centrum ve spolupráci s námi?

 • V ČR/SR jsme jedničkou v rozsahu, hloubce a kvalitě informací o testovaných kandidátech na pracovní pozice - více o nás.
 • Používáme metodiku světově uznávané společnosti CEB SHL. Jsme jejich hrdým a certifikovaným partnerem.
 • S vytvářením a realizací AC máme mnohaleté zkušenosti - reference.

Cíl Assessment Centra

Cílem AC je vytvořit takové prostředí, které co nejrealističtěji modeluje typické pracovní situace, se kterými se hodnocený/á bude u klienta setkávat a umožní vybrat nejvhodnější/ho kandidáta/ku pro pracovní pozici, jakož i identifikovat jeho/její silné stránky a rizikové oblasti, na které bude třeba dohlížet.

Důležitým východiskem je, aby měl/a hodnocený/á možnost projevit úroveň pozorovaných kompetencí nejen v jedné, ale ideálně ve vícero modelových situacích nebo metodách hodnocení. Jen tak je možno posoudit, zda se hodnocená kompetence u posuzovaného jednotlivce projevuje konzistentně.

Kontaktujte nás  

S Assessment Centrem jsme pomáhali např. v těchto společnostech

3M

  Společnost Access Assessment pro nás již několik let realizuje Assessment Centra pro pozice lídrů a pro marketingové pozice. Se spoluprací jsme velmi spokojeni, ceníme si flexibility a...

Více informací

Emco

  Se společností Access Assessment spolupracujeme v oblasti hodnocení kandidátů na seniorní pozice prostřednictvím individuálních Assessment Center. Mohu potvrdit, že výstupy Assessment...

Více informací

PENAM

  Se společností Access Assessment, zastoupenou panem Duspivou, spolupracujeme dlouhodobě zejména při výběru kandidátů na klíčové pozice. Využíváme hlavně psychodiagnostiku a Assessment...

Více informací

 

Realizace Assessment Centra v 10 bodech

Pro představu popíšeme, jak probíhá realizace AC:

 1. Výběr členů realizačního projektového týmu, který je složený z externích hodnotitelů a za klienta z HR koordinátorů.
 2. Zadefinování kritických kompetencí pro obsazované pozice (job profilling), sjednocení chápání pojmů „talent“, „potenciál“ a pod.
 3. Doladění kompetenčního modelu pro hodnocení, definitivní výběr modelových situací a hodnotících technik, zpracování hodnotících formulářů, příručky k hodnocení, výcviku hodnotitelů a časového plánu realizace AC.
 4. Výběr a vyškolení interních pozorovatelů v kompetenčním modelu, technikách pozorování a hodnocení podle modelu O-R-C-E (Observe, Record, Classify, Evaluate).  Samotný proces hodnocení se řídí CEB SHL standardy: ORCE = Observe, Record, Classify, Evaluate.
 5. Technicko-organizační zabezpečení AC (zajištění prostor a pod.).
 6. Samotná realizace AC: 
  • přivítání účastníků,
  • představení programu,
  • prohlášení o zpracování osobních údajů,
  • zadání cvičení na přípravu,
  • realizace cvičení,
  • pozorování a zapisování chování,
  • společné vyhodnocení všech pozorovatelů ihned po cvičení v souladu s metodikou ORCE,
  • realizace integračního workshopu hodnotitelů = rozbor výsledků,
  • kontrola hodnotících známek a dohoda o dalším postupu.
 7. Vyhodnocení a zpracování výstupních zpráv.
 8. Zaslání výsledných zpráv klientovi a případná ústní konzultace výsledků.
 9. V souladu s principem sebeřízení zaslání písemné zpětné vazby účastníkům s možností přípravy a absolvování ústní konzultace poskytnutých výstupů z AC (dle dohody se zadavatelem).
 10. Zpracování souhrnných výstupů z realizovaných AC pro vedení společnosti (na požádání; má smysl jen při větších skupinách hodnocených pro vzájemné porovnání) a ev. poskytnutí dodatečných konzultací a doporučení v kontextu situace daného týmu nebo společnosti.

Kontaktujte nás  

Na požádání vám rádi poskytneme bližší informace vč. ukázek projektů.

Nástroje:

 • AccessAC – příprava a realizace vlastního Assessment Centra
 • Osobností dotazník Dimensions
 • Výkonnostní testy Elements

 Více o používaných nástrojích během Assessment Centra

Aktuality

Dá se zrušit proces hodnocení výkonu?

V poslední době občas narazíme na to, že některá společnost zrušila proces hodnocení výkonu...

Více informací

Jak nepřijít o kvalifikované zaměstance?

Nedávno jsem při cestě ze zahraničí seděl v letadle vedle dvou Angličanů. Ne, že bych měl ve zvyku poslouchat cizí rozhovory, ale znáte to, místa v letadle v ekonomické třídě...

Více informací

Návod na přísun kvalitních kandidátů

Určitě jste už mnohokrát slyšeli, že vyspělé společnosti často používají v HR oblasti metody moderního marketingu. Rád bych níže uvedl návod, jak tyto metody...

Více informací