Rádi poskytneme bližší informace vč. ukázek projektů.
Pokud máte zájem o bližší informace, budeme se Vám věnovat.
ČR: tel. 775 984 399
Email: jaroslav.duspiva@access-cz.com
 SR: tel. +421 911 138 777
Email: radovan.ocsovay@accessassessment.com

tlacitko

Nástroje pro Assessment a Development Centra

Jelikož se některé projevy chování lépe pozorují v interakci s ostatními a jiné zase při samostatné práci, je zpravidla potřeba zabezpečit, aby Assessment nebo Development Centrum obsahovalo skupinové i individuální cvičení.

Skupinová cvičení

Měla by obsahovat především cvičení s nedefinovanými rolemi. Jen tak bude možno pozorovat spontánní výběr preferované, pro hodnoceného/nou pravděpodobně nejtypičtější role ve skupině.

Počet účastníků ve skupině by se měl pohybovat okolo 5-6 tak, aby měli všichni účastníci možnost se projevit (přípustný počet vzájemných interakcí) a aby bylo možné podrobnější hodnocení chování jednotlivců. I proto počet účastníků AC či DC, pokud má být provedeno skutečně kvalitně, by se měl pohybovat mezi 5 a 6.

V určitých případech je samozřejmě možné zvýšit, či snížit počet účastníků dle reálných podmínek (např. nižší počet kandidátů). Je možno také realizovat jednodenní AC / DC s větším počtem účastníků za použití průběžné filtrace účastníků během realizace, ale to už představuje spíše nestandardní postup, který má vliv na kvalitu hodnocení a je třeba jej dohodnout pro daný případ v závislosti na cílech AC nebo DC. Běžně se také realizují tzv. individuální AC či DC, tj. hodnotí se pouze jeden hodnocený.

Individuální cvičení

Měla by modelovat 3 základní situace podle komplexity pozic:

  1. Stanovování priorit, plánování a organizování (tzv. in-trays cvičení)
  2. Analýzu, strategii, řešení problémů a prezentaci návrhů
  3. Hraní rolí (např. rozhovor s podřízeným nebo zákazníkem)

Aby výstupy hodnocení byly účinné a konzistentní v průběhu více situací, je potřebné zabezpečit porovnání pozorovaných projevů chování s jasně definovanými kompetencemi (t.j. pozitivními a negativními projevy chování) a za použití identické a hodnotiteli správně pochopené hodnotící škály.

Pro realizaci AC nebo DC připravujeme na míru šité hodnotící listy obsahující hodnocené kompetence nebo používáme univerzální kompetence klienta.

 

V rámci Assessment i Development centra používáme i on-line psycho-diagnostické nástroje, osobnostní dotazníky a on-line testy schopností, které pomáhají získat komplexnější obrázek o kandidátech, naznačují jejich osobnostní předpoklady a rozumovou kapacitu, čímž vhodně doplňují informace získané z modelových situací.

Aktuality

Dá se zrušit proces hodnocení výkonu?

V poslední době občas narazíme na to, že některá společnost zrušila proces hodnocení výkonu...

Více informací

Jak nepřijít o kvalifikované zaměstance?

Nedávno jsem při cestě ze zahraničí seděl v letadle vedle dvou Angličanů. Ne, že bych měl ve zvyku poslouchat cizí rozhovory, ale znáte to, místa v letadle v ekonomické třídě...

Více informací

Návod na přísun kvalitních kandidátů

Určitě jste už mnohokrát slyšeli, že vyspělé společnosti často používají v HR oblasti metody moderního marketingu. Rád bych níže uvedl návod, jak tyto metody...

Více informací