Rádi poskytneme bližší informace vč. ukázek projektů.
Pokud máte zájem o bližší informace, budeme se Vám věnovat.
ČR: tel. 775 984 399
Email: jaroslav.duspiva@access-cz.com
 SR: tel. +421 911 138 777
Email: radovan.ocsovay@accessassessment.com

tlacitko

HR procesy

Vysoce kvalitní odborná konzultace s cílem detailně nastavit a implementovat vybrané HR procesy v souladu se strategií a specifiky Vaší společnosti.

 • Důkladná analýza současného stavu procesu, návazností na další HR či jiné procesy a firemní strategii se zadavatelem a stanovení cílů procesu.
 • Definování rolí všech zúčastněných a milníků procesu v přehledné formě.
 • Diskuse s vybranými zaměstnanci (opinion makers) a ev. úpravy procesu.
 • Zaškolení všech zúčastněných tak, aby správně zvládali svoje role.
 • Ev. úpravy a vyladění procesu po určité době.
 • Mimořádně vysoká kvalita prostřednictvím zkušeností našich konzultantů z nadnárodních i českých firem za cenu, kterou si můžete dovolit.
 • Nezávislý náhled na situaci zadavatele.
 • Podílení se na projektu až do konečné implementace a vyhodnocení projektu.

Příklady vybraných procesů:

 • V oblasti procesu Náboru a Výběru Vám pomocí produktu AccessProcess pomůžeme nastavit optimální postup procesu a metody náboru/výběru vč. rolí pro pracovníky HR, liniové manažery a personální agentury. Pomůžeme Vám i nastavit vyhodnocování výsledků (doba obsazení pozice, náklady na obsazení pozice atd.).
 • Pomocí služby AccessProcess Vám pomůžeme nastavit optimální proces Adaptace pro nově přijaté zaměstnance obsahující všechny klíčové oblasti a kroky, které by měl učinit liniový manažer, přijatý zaměstnanec, HR pracovník a co a jak vyhodnocovat.
 • Prostřednictvím nastavení rolí HR oddělení, zaměstnanců, jejich nadřízených a dodavatelských agentur Vám pomůžeme nastavit proces Vzdělávání a rozvoje tak, aby přinášel co největší efekt. Poradíme, jak vyhodnocovat efektivitu Vzdělávání a rozvoje (zda rozvíjíte správné zaměstnance, ve správných oblastech a jak efektivně).
 • Pomůžeme Vám nastavit proces Řízení výkonu, tj., jak definovat týmové i individuální cíle, jakou použít škálu pro hodnocení, jak vést hodnotící pohovor, jak vyhodnocovat výkon jednotlivých útvarů nebo společnosti jako celku, jak s výsledky pracovat dále apod.
 • Pomůžeme Vám vhodně nastavit proces Talent managementu, tj. jak definovat, talent, jak identifikovat talenty, jak je dále rozvíjet a motivovat, jak je udržet, jak identifikovat potenciální nástupce na klíčové pozice, jak jim to komunikovat, jak je připravovat atd. Pomůžeme i při konsolidaci výše uvedených informací a poradíme, jak taková data získávat, analyzovat, vyhodnocovat a činit opatření, tj., jak strategicky řídit lidský kapitál ve Vaší společnosti.
 • Pomocí analýzy hodnotového řetězce a dalších aktivit pomůžeme nastavit Organizační strukturu Vaší společnosti tak, aby podporovala efektivní dosahování cílů a strategie společnosti.
 • Poradíme Vám, jak nastavit transparentní a spravedlivý proces Odměňování a benefitů tak, aby Vaše společnost odměňovala zaměstnance za jejich kvalifikaci a zkušenosti a také za prokázaný výkon a tím je finančně motivovala.
 • Díky kombinaci našich zkušeností z marketingu a HR oblasti Vám poradíme, jak systematicky a efektivně budovat Značku zaměstnavatele a tím dlouhodobě zajistit kvalitní uchazeče a udržet klíčové zaměstnance.
 • Pomocí služby AccessProcess Vám poradíme, jak získávat potřebné informace o důvodech dobrovolných Odchodů Vašich zaměstnanců, jak je analyzovat a vyhodnocovat a pomůžeme navrhnout opatření vedoucí k zabránění odchodu žádoucích zaměstnanců. Poradíme, jak koncepčně pracovat se získanými daty a jak je použít pro strategické řízení lidského kapitálu.

 

Na požádání Vám rádi poskytneme bližší informace vč. ukázek projektů.

Pokud máte zájem o bližší informace, rádi se Vám budeme věnovat. 

Aktuality

Dá se zrušit proces hodnocení výkonu?

V poslední době občas narazíme na to, že některá společnost zrušila proces hodnocení výkonu...

Více informací

Jak nepřijít o kvalifikované zaměstance?

Nedávno jsem při cestě ze zahraničí seděl v letadle vedle dvou Angličanů. Ne, že bych měl ve zvyku poslouchat cizí rozhovory, ale znáte to, místa v letadle v ekonomické třídě...

Více informací

Návod na přísun kvalitních kandidátů

Určitě jste už mnohokrát slyšeli, že vyspělé společnosti často používají v HR oblasti metody moderního marketingu. Rád bych níže uvedl návod, jak tyto metody...

Více informací