Rádi poskytneme bližší informace vč. ukázek projektů.
Pokud máte zájem o bližší informace, budeme se Vám věnovat.
ČR: tel. 775 984 399
Email: jaroslav.duspiva@access-cz.com
 SR: tel. +421 911 138 777
Email: radovan.ocsovay@accessassessment.com

tlacitko

Talent management, řízení změny

Mluvíte často u Vás ve společnosti o nutnosti systematicky pracovat s talenty, ale nejste si jisti, jak tuto oblast správně uchopit? Pomůžeme Vám zavést moderní proces Talent managementu šitý na míru Vašim podmínkám:

 1. Společně definujeme pojem Talent (co si představujete pod tímto pojmem ve Vaší společnosti) a dohodneme cíle a rozsah procesu (co chcete pomocí tohoto procesu ovlivňovat, časový harmonogram atd.).
 2. Zpracujeme a zavedeme proces Talent managementu šitý na míru Vaší společnosti, cílům a oboru podnikání.
 3. Proškolíme zaměstnance ve správné realizaci procesu, vysvětlíme přínosy procesu pro manažery, zaměstnance i celou společnost.
 4. Pomůžeme s realizací jednotlivých kroků procesu, upozorníme na rizika a kritické oblasti, pomůžeme s interpretací výstupů procesu.
 5. Na základě výstupů procesu navrhneme kroky a opatření vedoucí ke správnému řízení lidského kapitálu ve Vaší společnosti (a to i v dalších HR procesech jako Náboru a výběru, Vzdělávání a rozvoji atd.).
 6. Eventuálně zpracujeme a zrealizujeme dílčí proces Talent managementu (např. identifikace a práce s talenty, zavedení systému nástupnictví ve společnosti apod.).

S procesem talent managementu jsme pomáhali např. v těchto společnostech

Electroworld s.r.o.

  Společnost Access Assessment nám pomáhala s nastavením systematického procesu Talent managementu. Velmi jsme ocenili bohaté zkušenosti s tímto procesem a snahu navrhnout proces tak, aby...

Více informací

3M

  Společnost Access Assessment s námi spolupracovala na projektech identifikace talentů a nastavení jejich dalšího rozvoje. Při tomto projektu jsme velmi využili rozsáhlé zkušenosti...

Více informací

PENAM

  Se společností Access Assessment, panem Duspivou, spolupracujeme v rámci projektu Talent managementu pro naše juniorní zaměstnance. Zde využíváme know-how a bohaté zkušenosti pana Duspivy...

Více informací

 

Po zavedení Talent managementu budete vědět:

 • jaké zaměstnance máte ve společnosti, jaké mají znalosti, dovednosti, aspirace, jaký mají výkon, potenciál pro další rozvoj a komplexnější pracovní pozice,
 • kdo jsou top talenti, jak s nimi pracovat, udržet je, rozvíjet a maximálně využít jejich potenciál k oboustrannému prospěchu,
 • kteří zaměstnanci mohou nahradit Vaše klíčové manažery/specialisty, co k tomu potřebují zlepšit a v jakém časovém horizontu jsou schopni je nahradit (tj. řídíte nástupnictví),
 • kteří zaměstnanci jsou pro úspěch Vaší společnosti kritičtí, v čem jejich kritičnost spočívá, jaká je pravděpodobnost jejich odchodu (tj. můžete minimalizovat dopady jejich ev. odchodu),
 • které znalosti a dovednosti Vám ve společnosti chybí a které budete muset získat nebo rozvinout,
 • jak dlouho u Vás zaměstnanci pracují, jak dlouho jsou na svých pozicích, jaká je jejich diverzita, jaký podíl změn jde na vrub povýšení, externím příchodům či horizontálním posunům atd.

Garantované přínosy Talent managementu:

 • Ovlivňujete strategii a konkrétní kroky jiných HR procesů na základě faktických údajů.
 • Zvyšujete motivovanost a angažovanost zaměstnanců.
 • Zvyšujete důvěryhodnost a vnímaný přínos HR oddělení v očích managementu i řadových zaměstnanců.
 • …Ale hlavně – proaktivně a strategicky řídíte lidský kapitál společnosti a nenecháváte se pouze unášet proudem!

Nástroje pro rozvoj talentů

 • Nastavení a implementace kompletního procesu Talent managementu prostřednictvím služby, kterou nazýváme AccessProcess. Podrobný postup implementace Talent managementu.
 • Nastavení a implementace dílčího procesu Talent managementu, tj. vybrané části procesu prostřednictvím služby, kterou nazýváme AccessConsult, např.:
  • Identifikace a práce s top Talenty
  • Nastavení systému nástupnictví pro klíčové pozice
  • Zajištění minimalizace dopadů odchodů klíčových zaměstnanců
  • Analýza kvantitativních personálních dat a návrh opatření
  • Apod.
 • Konzultace týkající se konkrétního problému v procesu Talent managementu prostřednictvím služby, kterou nazýváme AccessConsult. Doporučíme řešení na základě Vámi poskytnutých informací.

Aktuality

Dá se zrušit proces hodnocení výkonu?

V poslední době občas narazíme na to, že některá společnost zrušila proces hodnocení výkonu...

Více informací

Jak nepřijít o kvalifikované zaměstance?

Nedávno jsem při cestě ze zahraničí seděl v letadle vedle dvou Angličanů. Ne, že bych měl ve zvyku poslouchat cizí rozhovory, ale znáte to, místa v letadle v ekonomické třídě...

Více informací

Návod na přísun kvalitních kandidátů

Určitě jste už mnohokrát slyšeli, že vyspělé společnosti často používají v HR oblasti metody moderního marketingu. Rád bych níže uvedl návod, jak tyto metody...

Více informací